Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu https://sklep.euro-spec.pl/, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

a. Administrator – Euro-Spec Sp. z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 41-407 Imielin, ul. Nowozachęty 32) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6462957250;

b. Sklep – sklep internetowy departamenttworczosci.com dostępny poprzez sieć internet z domeny www.departamenttworczosci.com.

c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem euro-spec.pl oraz wszelkie jej podstrony.

d. Strony – Administrator i Użytkownik.

e. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie posiada aktywne konto użytkownika, dokonuje, bez rejestracji, zakupu w Sklepie lub zapisała się do newslettera.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane zamieszczone w Systemie Informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.

3. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko

b. adres

c. numer telefonu

d. adres email

e. nazwa firmy

5. Dane osobowe przetwarzane są na w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, a to gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

§ 4. Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszenia Sklepu.

§ 5. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 6. Szyfrowanie danych

1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.

2. Każde połączenie Użytkownika ze Sklepem jest szyfrowane i poufne.

§ 7. Techniczna ochrona danych

1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 8. Polityka cookies

. Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem.

3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

– adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

– informacje o przeglądarce użytkownika.

4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

6. W Sklepie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny euro-spec.pl

– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

– cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników

– cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy

– cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors

7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§ 9. Kontakt

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email biuro@euro-spec.pl